Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Értékes vagy

2008.01.20

A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára.

Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak.

A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak...

A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas fa rudakat vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították! Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.     Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott.

Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta.

Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat - csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta! Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett! Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett!

,,Én is ilyen akarok lenni! - gondolta Pancsinelló.- Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám!" Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem.

,,Ó nem nagy ügy! - válaszólta Lúcia. - Egyszerűen csak mindennap meglátogatom Élit."

,,Élit?"

,,Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében."

,,De miért?"

,,Majd megtudod! Menj el hozzá, fel a hegyre!" Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment.

,,Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem?" - kiáltott utána Pancsinelló. De lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak.    ,,Ez így nincs rendjén" - suttogta, és elhatározta hogy elmegy Élihez.

Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme-szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett éllnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét.

,,Pancsinelló!" - hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinelló megállt.

,,Pancsinelló! Örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, hadd nézlek meg!" Pancsinelló lassan megfordult, és ránézett a nagydarab, szakállas mesterre.

,,Te tudod a nevemet?" - kérdezte a kis manó.

"Persze, hogy tudom! Én alkottalak!"

Éli lehajolt, felemelte és maga melléültette a padra.

,,Hm... - szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. - Úgy látom gyűjtöttél néhány rossz pontot!"

,,Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó lenni!"

,,Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók."

,,Tényleg?"

,,Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz  pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy!"

Pancsinelló felnevetett.

,,Én, értékes?! Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked?"

Éli Pancsinellóra nézett, rátette a kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt: ,,Az enyém vagy! Ezért vagy értékes nekem."

Pancsinellóra még soha senki nem nézett így - különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon.

,,Minden nap vártam, hogy eljössz!" - folytatta Éli.

,,Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák" - mondta Pancsinelló.

,,Tudom. Mesélt rólad."

,,Rajta miért nem tapadnak meg a matricák?"

A fafaragó nagyon kedvesen beszélt: ,,Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod."

,,Micsoda?"

,,A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jóbban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted?"

,,Hát, még nem nagyon..."

Éli elmosolyodott. ,,Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem."

Éli letette Pancsinellót a földre.

,,Ne felejtsd el - mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé -, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak! És én sohasem hibázom!"

Pancsinelló nem állt meg, de magába ezt gondolta: ,,Azt hiszem, komolyan mondja!"

És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Közöd-xD

(Claudia , 2010.10.29 18:38)

jujjj ez naon szép és igaz h mindenki rtékes!! és nem az a fontos h kki mit gondol hisz az emokat is lenézik de nem kéne!!! :)